Doelgroep  

Huis 45


Huis 45 is een tehuis niet-werkenden en dagcentrum voor mensen met een visuele handicap en bijkomende beperkingen.

We zijn erkend door het "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (VAPH). We hebben een gevarieerd aanbod op vlak van daginvulling. Bewoners wonen op een kamer in het hoofdgebouw of kiezen voor een studio in het dorp.


Wie kan bij ons terecht?

Volwassenen in het bezit van een erkenning van het Vlaams agentschap voor personen met een handicap:


Voor het wonen: erkenning tehuis niet werkenden met als doelgroep: blind of slechtziend.

Voor het werken: erkenning dagcentrum.


De erkenning moet toegekend zijn voor men de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Bovendien moet de persoon met de zorgvraag geregistreerd zijn op de centrale registratie zorgvragen (CRZ).

Wil je meer info? Neem contact op met onze maatschappelijk werkster.