Serre-atelier


Onze bewoners met groene vingers kunnen tijdens de weekdagen in de serre terecht.

zicht op één van serres glazen serre wandelpad langs serre

Hier worden vooral stekken genomen van heel wat vaste planten en bodembedekkers.
Je kent ze wel: pachysandra, lavendel, buxussen, grassen,... een 10-tal soorten die met de beste zorgen gekweekt worden. Eerst worden ze geknipt, dan verzameld in de goede teelaarde, om na enige tijd verpot te worden.
Als ze voldoende groot zijn vinden onze plantjes hun weg naar de groothandel of particulieren.


zicht op de werkplaats
bewoner neemt plantenstekjes detail van plantjes
paprika aan de plant