logo dat respect symboliseert = blad logo dat spirit symboliseert = vlammetje logo dat wel overwogen beslissingen symboliseert = duim omhoog logo dat van harte symboliseert = hart logo dat vertrouwen symboliseert = samenwerkende handen logo dat overleg symboliseert = sprekende personen  

Opdrachtverklaring binnen Huis 45

Huis 45 is een woon- en activiteitencentrum voor personen met een visuele handicap en eventueel bijkomende beperkingen.

Huis 45 maakt deel uit van het Netwerk Blindenzorg L&L.

Huis 45 biedt een aangepaste woonomgeving en atelierwerking aan. Als wooncentrum staat Huis 45 open voor mensen met een visuele beperking die ondersteuning nodig hebben. Als wooncentrum biedt Huis 45 ook de mogelijkheid aan voor crisisopvang en logeerfunctie.

Het dagcentrum van Huis 45 staat in beperkte mate ook open voor een verruimde doelgroep.

De kern van de dynamische werking binnen Huis 45 is de persoonlijke vraag van de bewoner of dagdeelnemer. Huis 45 vindt het belangrijk de mens in zijn totaliteit te benaderen, met zijn mogelijkheden en beperkingen. Inspraak en overleg vormen hierbij belangrijke pijlers.

Huis 45 wil de behoeften, keuzes, vragen en verlangens van de persoon kansen geven. Het stimuleren van een maximale zelfstandigheid is hierbij belangrijk. Huis 45 houdt rekening en toont zij respect voor de beperkingen van de persoon.

Het begeleidingsteam wil de maatschappelijke werkelijkheid binnen brengen in Huis 45.
Ze wil mensen zoveel mogelijk deel laten nemen aan gebeurtenissen in de samenleving. Het contact met familie, vrienden en vrijwilligers van de persoon wordt door Huis 45 maximaal ondersteund.

Vanuit een houding van respect en geduld organiseren de medewerkers van Huis 45 op een dynamische en professionele manier een zorg op maat voor de bewoners en dagdeelnemers.
Het steeds opnieuw werken met nieuwe vragen en het zoeken naar passende antwoorden werkt voor hen motiverend.

In Huis 45 werken we in een aangenaam, collegiaal werkklimaat samen. Het onderling uitwisselen van ervaringen met collega's, het contact met andere organisaties en het volgen van vorming, zijn een noodzakelijke ondersteuning voor de kwaliteit van de hulpverlening binnen Huis 45.