spaarvarken  

"Een gift aan Huis 45"

Wij willen onze bewoners een aangepaste zorg op hun maat aanbieden. Het ontwikkelen van een aangepaste infrastructuur, de aankoop van specifieke materialen,... kunnen hiertoe een grote bijdrage leveren...
Deze projecten kosten handenvol geld en de middelen van de overheid zijn onvoldoende. Samen met ons kunt u deze projecten een duwtje in de rug geven.


Hoe kunt u ons steunen?

1. Giften met een attest voor de belastingen

U kunt een bedrag storten op rekeningnummer BE89 1030 1388 2485 op naam van "Licht en Liefde Heem - Huis 45".
Vanaf een bedrag van 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

2. Giften zonder fiscaal attest

U kunt een bedrag storten op rekeningnummer BE89 1030 1388 2485 op naam van "Licht en Liefde Heem - Huis 45"

3. Handgiften

Indien u een gift wenst te doen zonder dit via de bank over te schrijven kan u steeds contact opnemen met Carine Vanderschaeghe, economaat-boekhouding. U ontvangt uiteraard een bewijs van uw gift.

4. Een bijzondere vorm van ondersteuning: de legaten of duo-legaten

Het is mogelijk om in uw testament de voorziening te steunen door het toekennen van een legaat. Dit legaat heeft geen nadelige gevolgen voor uw erfgenamen wegens de specifieke regeling rond successierechten.

Indien u hierover meer informatie wenst kunt u steeds contact opnemen met Eddy Vandemeulebroucke, directie, of met Carine Vanderschaeghe, boekhouding.